Księgowość firm – Zobacz żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Księgowość firm – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Zapewniamyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w ramach której wykonujemydziałania związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji i deklaracji podatkowych i inne. Księgowość prowadzona w sposób profesjonalnyorazrzetelny to najlepszy wybór, który pozwoliklientowi mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmoferujemy w trzechpakietach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek zawsze jest odpowiedniodopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa oczekiwania, dobierzemypakiet, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość firmy utrzymaną na doskonałym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się te oto usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej otworzeniu,

Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe a także rachunkowe),

Prowadzenie rejestrów handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (bieżąca obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków a takżeinnychinstytucji,

Sporządzanierocznychsprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemy3warianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o pakietach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe i doradcze z zakresubieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  możnaotworzyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka kwestii. Są to m.in. następującepytania: Spisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyćefektywność działalności? Te iwiele innych zagadnieńwyjaśni Ci nasz Zespół księgowy.